شماره تماس:
04133337418
آدرس: تبريز / خيابان امام خميني/ چهارراه آبرسان / ساختمان اسکان يک / طبقه هفتم واحد A7
فکس:04133270920
کد پستي: 5165695666
وب سايت: www.sahlangasht.ir

مدير عامل شرکت : محمد حسين محمودزاده

شرکت هواپيمايي سهلان گشت آذران از سال 1388 فعاليت خود را در زمينه ايرانگردي - اخذ ويزا تنظيم مسافرتهاي گروهي - گشت هاي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي سازمان ميراث فرهنگي شروع نمود

لطفاًدر صورت بروز هرگونه مشکل لطفا با شماره تلفن هاي اعلام شده در وب سايت تماس حاصل نماييد.