فرم ساین نقدی

احتراما جهت دریافت Sign و استفاده از امکانات وب سایت رزرواسیون  فرم زیر را تکمیل نموده و پس از مهر و امضا، به همراه مجوز آژانس به شماره  09354816767 و یا به ایمیل Sahlangasht.tabriz@gmail.com ارسال نمایید .

نام آژانس:


نام مدیر عامل:

موبایل:

دارای مجوز بند:

پست الکترونیک مدیریت Email                                                                                                                                                                    

تلفن:

فکس:

نام و نام خانوادگی (نماینده آژانس)

موبایل:

پست الکترونیک کاربر Email                                                                                                                                                                      :  

نام کاربری به انگلیسی ( الزامی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمه رمز به انگلیسی  ( الزامی )

حتما رمز از ترکیب عدد و حروف و

حداقل 9 کاراکتر  انتخاب شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس آژانس:

 

·         جهت استفاده از Sign فوق، لطفا به یکی از وب سایت های زیر مراجعه نمایید.

1.   www.Sahlangasht.ir  

 

·         جهت امنیت بیشتر، رمز عبور خود را هر ماه یک بار تغییر دهید.

·         این Sign متعلق به آژانس درخواست کننده می باشد و هرگونه عواقب ناشی از سوءاستفاده کارکنان از این اطلاعات بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

 

اینجانب    ………………………سمت  ……………………… کلیه موارد مشروحه فوق را مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت آنها می دانم.

 

مهر و امضا آژانس

با تشکر

 
سایر اعلانات